Skriv ut

Verksamhetsgrund
Ejde Nielsens Værktøjsfabrik AB konstruerar, tillverkar och marknadsför verktyg för tillverkning av plastdetaljer, och vi utför även pressgjutning i aluminium och zink på uppdrag från en rad industrier i Europa.

Vårt uppdrag – Precision och kvalitet

Precision

Kvalitet


Vision
Ejde Nielsens Værktøjsfabrik AB ska vara ett känt och erkänt varumärke inom både produkter och service på de marknader där vi bedriver verksamhet.
Vi ska vara en ledande samarbetspartner på verktygsområdet i samtliga fall där det ställs särskilda krav på produkter och service..