Vi konstruerer, produserer og markedsfører verktøy for å produsere plastdeler og presstøping av aluminium og sink.

Vi reparerer og vedlikeholder verktøy for kundene

- Selv om vi ikke opprinnelig har laget verktøyet

Vi er de beste på ypperlige verktøy og komplekse strukturer

Verktøy for plastdeler
- Sprøytestøping
- Sprøytestøping av 2 og 3 komponenter
- ekstruderingsblåsing

Verktøy for å presstøpe aluminiums- og sinkdeler, inkl. freseverktøy

Konstruksjon av 3D DAK/DAP

Kontraktsarbeid i lysbue- og gnisterosjon, overflatesliping, dreiing, fresing og måling