Forretningsstrategi

Ejde Nielsens Verktøyfabrikk A/S konstruerer, produserer og markedsfører verktøy for produksjon av plastdeler og presstøping av aluminium og sink for flere bransjer i Europa.

Misjon – "Presisjon og kvalitet"

Gi kunden trygghet når det gjelder økonomi og planlegging i prosjektet.

Presisjon

  • Vi er nøyaktige i det vi gjør.

  • Vi overholder avtaler.

  • Vi overholder leveringsfrister.

  • Våre verktøy kan produsere det kunden ønsker og forventer.


Kvalitet

  • Våre løsninger virker og de er varige.

  • Vi inngår langvarige kompaniskap med kundene våre.

  • Vår service er førsteklasses - vi forsøker litt mer.

  • Våre verktøy er robuste og tåler langvarig bruk


Visjon

Ejde Nielsens Verktøyfabrikk A/S må ha et kjent og anerkjent merke. Både på produkt- og firmanivå og i markedene hvor selskapet opererer.